© 2017 HKRV

  • w-facebook

Hrvatsko kraljevsko vijeće

Hrvatsko Kraljevsko Vijeće (skraćeno HKRV), je udruga građana i potomaka plemića koji koja okuplja pobornike naše tisućljetne povijesti hrvatskih kraljevina, kneževina i banovina. Naše plemićke, građanske i narodne kulture, tradicije i umjetnosti. Naziv je povijesno utemeljen na Kraljevskom vijeću u kraljevinama Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji (Consilium Regium Croaticum) osnovanom 1767. godine. Naziv na stranim jezicima glasi lat. Consilium Regium Croaticum, eng. Croatian Royal Council. Središte udruge se nalazi u Zagrebu, dok podružnice ima diljem Hrvatske i BiH.
 

Ciljevi HKRV su promicanje i baštinjenje tisućljetne tradicije hrvatskih kraljevina, kneževina i banovina, plemstva i građanstva pritom svjedočeći kontinuitet hrvatske državnosti. Očuvanje hrvatske kulturno-povijesne baštine. Razvoj hrvatske kulture kroz rad na područjima likovne, dramske, glazbene i filmske umjetnosti i književnosti. Razvoj i izdavaštvo na područjima povijesti, genealogije, heraldike i veksilologije. Promicanje tjelovježbe i športa kroz različite aktivnosti. Baštinjenje i održavanje identiteta povijesnih hrvatskih postrojbi kroz rad počasne povijesne postrojbe. Organiziranje humanitarnog rada i pomoći socijalno ugroženim pojedincima i skupinama u društvu. Organiziranje potpore izvrsnim i nadarenim učenicima i studentima u društvu. Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i ustanovama radi razvoja zajedničkih ciljeva od interesa. Povezivanje i suradnja s srodnim međunarodnim plemićkim i monarhističkim organizacijama i ustanovama koje se zalažu za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

 

HKRV kroz ove djelatnosti ostvaruje svoje ciljeve; stvaranjem različitih tijela i povjerenstava unutar HKRV. Dodjeljivanje priznanja i odličja zaslužnim članovima HKRV kao i pojedincima van udruge koji su svojim radom doprinijeli razvoju i ugledu HKRV. Prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava pomoći u zemlji i inozemstvu za ostvarivanje projekata udruge. Organiziranje i sponzoriranje kulturnih, umjetničkih, športskih i stručnih skupova, izložbi, okruglih stolova, tribina, itd. Provođenje humanitarne djelatnosti za socijalno ugrožene pojedince i skupine u društvu sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10).

 

Članom Hrvatskog Kraljevskog Vijeća može postati svaka fizička osoba koja dijeli isti svjetonazor i ciljeve HKRV. Kandidat nakon prijave upisom u podružnicu ili plemićki dom postaje članom HKRV.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now